Uzņēmums piedāvā ceļa būves un tai nepieciešamās tehnikas nomu

  • grants laukumu un ceļu izbūvēšana;
  • dīķu un novadgrāvju tīrīšana un rakšana;
  • būvju demontāža un būvgružu utilizēšana;
  • būvlaukumu sagatavošana.

Uzņēmums klientu vēlmes izskata individuāli un tiek izvērtēts abām pusēm izdevīgākais variants.