KONTAKTINFORMĀCIJA

Adrese:

Biroja adrese: Brīvostas iela 14A, Liepāja, LV-3405

Valdes priekšsēdētājs – Oskars Dekants. +371 29495239
Ekonomiste – Agnese Dekante. +371 28372542
E-pasts: oskaratransports@inbox.lv

Mūsu rekvizīti

SIA “Oskara Transports”
Reģ.Nr. 52103030751
PVN reģ.nr. LV52103030751
Juridiskā adrese: “Dreimaņi”, Medzes pag., Grobiņas nov., LV-3461
AS SEB banka Liepājas filiāle
UNLALV2X
Konts: LV81UNLA0050003051110

Uzdot jautājumu